Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego serwis informacyjny
OZPTD
Dane adresowe
Regiony OZPTD
Zarząd Główny OZPTD
Biuro OZPTD
Statut OZPTD
OGŁOSZENA
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • OZPTD

    OZPTD

  OZPTD

  Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego, jest organizacją związkową zrzeszającą polskich pracodawców przewoźników i przedsiębiorców działających w przewozach drogowych.

  Związek został zarejestrowany w dniu 25.03.2002 r. i od tego czasu aktywnie walczy o prawa polskich przewoźników. Celem i zadaniem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszony członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego.


  CELE I ZADANIA ZWIĄZKU

  1. Celem i zadaniem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządów terytorialnego.


  2.Związek ma również za zadanie obronę praw i interesów materialnych pracodawców indywidualnych i zbiorowych  zrzeszonych w Związku, oraz ich godności   i  właściwej pozycji w strukturze społeczno-gospodarczej kraju,,


  3. Związek realizuje swoje cele i zadania przez :
        1)  aktywny udział w życiu gospodarczym i społecznym oraz oddziaływaniu na
             środowisko  branży transportowej,
  2) propagowanie działalności transportu drogowego  w środowisku i społeczeństwie,
  3)     prezentowanie stanowiska Związku i jego członków wobec władz Unii Europejskiej oraz władz polskich, a w szczególności wobec organów władzy ustawodawczej, administracji państwowej (rządowej), samorządowej i gospodarczej;

  4)     prezentowanie stanowiska Związku i jego członków wobec organizacji politycznych, społecznych i stowarzyszeń;
  5)     działanie na rzecz realizacji porozumień społecznych i innych umów oraz związkową kontrolę przestrzegania prawa gospodarczego i związkowego oraz dążenie do podnoszenia rangi ruchu zawodowego pracodawców transportu drogowego;
  6)     podejmowania i prowadzenie sporów z organami administracji państwowej (rządowej), samorządowej z organizacjami zawodowymi pracowników w celu realizacji zadań statutowych;
  7)     doradztwo, pomoc prawną podmiotom gospodarczym oraz na ich prośbę, podejmowanie interwencji w przypadku konfliktów między członkami związku a organami administracji państwowej (rządowej), samorządowej, związkami pracowników itp.
  8)     współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie ekonomii i działalności gospodarczej;
  9)     prowadzenie działalności integrującej członków Związku poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną towarzyską;
  10)     kultywowanie tradycji związku, organizowanie badań nad jego historią;
  11)     inne działanie sprzyjające rozwojowi statutowych celów Związku
  12) prowadzenie szkoleń z zakresu wiedzy przydatnej w działalności transportowej i ułatwienia dostępu do nowych uregulowań prawnych

  • Swoje cele statutowe Związek realizuje także poprzez prowadzenie działalności gospodarczej samodzielnie lub przez powoływanie podmiotów gospodarczych oraz wspólne działania z innymi podmiotami na podstawie umów cywilno prawnych, może tworzyć fundacje i fundusze oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.
    udostępnił Piotr J. Wysocki dnia 2016-03-11
    opracował Piotr J. Wysocki dnia 2010-04-07
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra